خانم Bahareh Kashefi

Bahareh Kashefi

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177976)

58
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers