ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Mohammadhasan Yosefi

Mohammadhasan Yosefi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184474)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Mohammadhasan Yosefi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Mohammadhasan Yosefi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهطراحی و برپایی یک لیزر نئودمیوم یاگ تپی با پمپ طولی لیزر دیودیکنفرانس فیزیک ایران 13861386
2دریافت فایل PDF مقالهسنتز نقاط کوانتومی نیمرسانای ZnS:Co در ابعاد 2/5nm و گسیل طول موج اپتیکی در 423nmکنفرانس فیزیک ایران 13861386
3دریافت فایل PDF مقالهسنتزو بررسی خواص نوری و الکتریکی ZnS: Ag نانوساختار در ابعاد 3-5nmکنفرانس فیزیک ایران 13851385
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع ساختار بر طیف فتولومینسانس نانوساختارهای InGaNAsهشتمین کنفرانس ماده چگال1385
5دریافت فایل PDF مقالهتولید نانوذرات نیمرسانای ZnS:Fe و مطالعه خواص بلوری و فیزیکی آنهاهشتمین کنفرانس ماده چگال1385
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار بلوری نانو بلورهای CdS:Ni تولید شده به روش شیمیائی مرطوبهشتمین کنفرانس ماده چگال1385
7دریافت فایل PDF مقالهتصحیح محاسبه فرکانس تشدید مشدد دی الکتریک استوانه ای برای ترکیب (1−x) (Mg0.95 Co0.05 ) TiO3−xCaTiO3 به کمک نتایج تجربیهشتمین کنفرانس ماده چگال1385
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی نظری و تجربی پارامترهای بهینه در طراحی کاواک های تک بیضی و بازتابنده جفتیده نزدیکچهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات اپتیکی و الکتریکی نانوساختارهای آلائیده Cd1-xS:Fex در ابعاد 2 nmهمایش ملی مواد نو1387
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع سلولهای غضروفی در ناحیه بدنه پنیس شترنریک کوهانهپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکروسکوپی پلک سوم در شتریک کوهانه ایرانیپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
12دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوپودرفرریت استرانسیوم به روش مکانو شیمیایی و بررسی برخی ویژگی های الکتریکی ومغناطیسی آنهاهمایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی1388
13دریافت فایل PDF مقالهاثر مهارکننده مرکپتو اتانول بر Fe3O4 نانو ساختار سوپرپارا مغناطیسهمایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی1388
14دریافت فایل PDF مقالهفرکانس گسیل در نقاط کوانتومیهمایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی1388
15دریافت فایل PDF مقالهر خواص اپتیکی و الکتریکی نقاط کوانتومی نیمرسانای X سنتز و بررسی اثر پارامتر Cd1-xAgxSاولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1387
16دریافت فایل PDF مقالهتولید نانوذرات ZnO با پلی اتیلن گلیکول و بررسی گسیل آن با تحریکهای مختلفشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
17دریافت فایل PDF مقالهتولید نانو ذرات اپتیکی CdSe نیم رسانا با رویکرد طول موجهای و رنگهای متفاوتشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
18دریافت فایل PDF مقالهتهیه ی نانوفریت کبالت-روی (Co0.5Zn0.5Fe2O4) با فاز مکعبی اسپینلی به روش هم رسوبی در دمای اتاقکنفرانس فیزیک ایران 13871387
19دریافت فایل PDF مقالهتولید نانوساختارهای یک بعدی ZnO توسط مکانیزم VLS روی زیرلایه Si و Al2O3کنفرانس فیزیک ایران 13871387
20دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوساختارهای CdS:Fe و بررسی خصوصیات نوری و الکتریکی با تغییر میزان آلایش Feکنفرانس فیزیک ایران 13871387
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و جذب میکروویو فریت استرانسیم به منظور طراحی و ساخت کاواک میکروویوکنفرانس فیزیک ایران 13871387
22دریافت فایل PDF مقالهسنتز فریت نیکل روی Ni 1-x Zn x Fe 2 O 4 وبررسی اثر پارامتر x بر مغناطش اشباعکنفرانس فیزیک ایران 13871387
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر چگالی بخار شیمیایی مستقل از متغیرهای دیگر بر احتمال رشد و مورفولوژی نانوسیم های Zno برروی زیرلایه های تنگستن ، مس و گرافیتدومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی1389
24دریافت فایل PDF مقالهاثر نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن بررشد و تکوین جنین در موشهای سوریدومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی1389
25دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانو پودر فریت های استرانسیوم جانشانی شده با منگنز، نیکل وتیتانیوم و بررسی ویژگیهای مغناطیسیکنفرانس فیزیک ایران 13881388
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات فیزیکی نقاط کوانتومی کلوئیدی CdS/ZnS با اثر جانشینی یونهای نقره (+ Ag)کنفرانس فیزیک ایران 13881388
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شبیه سازی تاثیر تغییرات اندازه نقاط کوانتمی و ولتاژ بایاس بر جریان تاریکی و جریان نوری آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتمیسیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهسنتز فریت نیکل روی Ni0.7Zn0.3Fe2O4 ،منگنز روی Mn0.7Zn0.3Fe2O4 و بررسی ضریب کیفیت Qاولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
29دریافت فایل PDF مقالهاثر نانوذرات مغناطیسی اکسید اهن برکلیه در موشهای ماده نژآد Balb/Cاولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
30دریافت فایل PDF مقالهتولید نانوذرات Fe3O4 به روش کندوسوز لیزریهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهفیلترهای میان گذر مایکروویو با استفاده از بلورهای فوتونی فلزی دو بعدیهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهرشد عمودی نانومیله های ZnO برزیرلایه Si111 برای استفاده در ادوات اپتیکیهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
33دریافت فایل PDF مقالهنوارهای جدید با استفاده از نقصها در بلور فوتونی فلزی و بهینهسازی توان عبوردومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهدوپایداری اپتیکی نانوذرات Fe3O4 سنتز شده به روشکندوسوز لیزریدومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران1390
35دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانو ذرات هسته پوسته Fe3O4@DMSAبا خاصیت سوپر پارامغناطیس و بررسی توزیع آنها در بدن موش سوریهمایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی1388
36دریافت فایل PDF مقالهاثرآلایش منگنز برروی خواص نوری نانوذرات اکسید رویاولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی1390
37دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودنی B2O3 بر ریزساختار و خواص مغناطیسی فریت لیتیم- رویهشتمین کنگره سرامیک ایران1390
38دریافت فایل PDF مقالهساخت هسته های فریت اسپینلی منگنز-روی نانوساختار در دماهای تفجوشی متفاوت و بررسی بسامدهای RFنهمین کنگره سرامیک ایران1392
39دریافت فایل PDF مقالهگسیل طول موج 660nm از نقاط کوانتومی ZnS:Mn با آلایش Mn %5 و 10%سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
40دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت دماسنج فیبر نوری با استفاده از نانو ذرات SrAl2O4/Euسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
41دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت نانو لیزر با استفاده از نانو میله های اکسید روی و بررسی اثر زاویه دمش بر آستانه لیزرسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
42دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و کاربردنانومیله های اکسیدروی سنتز شده به روش VLS درسلولهای فتوولتائیک SDCدومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
43دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خواص ساختاری نانوذرات اکسیدروی خالص وآلائیده بامنگنزدومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرضخامت برویژگیهای نوری لایه های نازک ZnSe تهیه شده باروش PVDدومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
45دریافت فایل PDF مقالهساخت نانوسیم های ZnO برروی هسته تارنوری بااستفاده ازسازوکارvs ودردمای مطلوب جهت کاربرددرحسگرهادومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
46دریافت فایل PDF مقالهرشدنانومیله های عمودی ZnOبرروی هسته تارنوری به روش هیدروترمال دردمای 90درجهدومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
47دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوذرات فریت نیکل - روی به روش هم رسوبی وبررسی خصوصیات جذب میکروویویسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
48دریافت فایل PDF مقالهساخت الکترودشفاف بااستفاده ازنانوسیم نقره و بررسی ویژگیهای آنسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
49دریافت فایل PDF مقالهساخت و مشخصه یابی حسگرتارنوری اکسیژن بوسیله نانوساختارznoسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
50دریافت فایل PDF مقالهتولیدفروشاره برپایه نانوذرات فریت کبالت - روی به روش همرسوبی بارویکردکاربرد درصنایع دفاعیسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
51دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوپودرفریت استرانسیم جانشانی شده باکاتیون های Zn2+ وMn2+وبررسی برخی ویژگیهای مغناطیسی آنسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص نوری نانوذرات ZnS آلائیده شده مشترک با Co2 + و Ni2 +سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
53دریافت فایل PDF مقالهخواص اپتیکی نانو ذرات ZnS آلائیده شده مجزا با Co2+ و Ni2سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
54دریافت فایل PDF مقالهتهیهی نانوذرات کاتالیست SnO2 به روش هیدروترمال به کمک ماکروویو و بررسی خواص آنسومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات دمای کوری با افزایش جانشانی یونهای منیزیوم در قرصهای بدست آمده ازنانوپودرهای فریت منیزیوم منگنزسومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرضخامت لایه فعال پلی پارافینیلن وینیلن درسلولهای خورشیدی آلی تک لایهکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
57دریافت فایل PDF مقالهاکتشاف منابع معدنی برجا با استفاده از باندهای حرارتی لندست8 (مطالعه موردی: معدن گچ باغک کاشان)پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1394
58دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار کشاورزی در گرو حفظ منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی جنوب دشت کاشاناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
59دریافت فایل PDF مقالهاثرتغییر زاویه تابش نور روی چگالی جریان، توان و بازده کوانتوم خروجی درسلولهای خورشیدی آلی دو لایه با ساختار ترکیبی P3HT:PCBMدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
60دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی دمای سطح زمین در محیط زیست شهری کاشان و حومه با استفاده از داده های حرارتی لندست 8دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییر زاویه تابش نور خورشید بر میزان راندمان سلول خورشیدی دو لایه آلی با لایه فعالP3HT : PC60BM در حضور لایههای بافرچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر1395
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آلایش نانوساختارهای اکسید روی با کادمیوم رشدیافته به روش تجزیه حرارتی بر عملکرد آشکارساز‎ ‎نوری فرابنفشاولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت1396
63دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت نانوحسگر گاز کربن دی اکسید مبتنی بر نیم رسانای نانوساختار ZnOاولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت1396
64دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مرورى و قیاسى بررسى آناتومى چشم شتر یک کوهانهدوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران1397
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی سمیت سلولی پروتئین نوترکیب ML1-STxB بر روی رده سلولی skbr3پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی1398
66دریافت فایل PDF مقالهساخت ZnS نانوساختار به روش ترسیب با رویکرد ساخت قطعه اپتیکی در حوزه IR و بررسی خصوصیات آنکنفرانس فیزیک ایران 13931393
67دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوبلور کهای اسپینل آلومینات منیزیم به روش احتراقی و بررسی ویژگی های فیزیکی آنکنفرانس فیزیک ایران 13931393
68دریافت فایل PDF مقالهتولید نانوذرات نیم رسانای هسته/ پوسته/ پوسته ی CdSe@CdS@ZnS و بررسی خصوصیات فیزیکی آنکنفرانس فیزیک ایران 13931393
69دریافت فایل PDF مقالهاثر دمای کلسینه شدن نانوپودرهای زیرکونیای پایدار شده با ایتریا بر چگالش قرص های سرامیکی آن به روش سینتر جرقه پلاسماییدومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران1400
70دریافت فایل PDF مقالهاثر pH در سنتز نانوذرات Fe3O4 به روش هم رسوبی و ویژگی های مغناطیسی آندومین سمینار شیمی کاربردی ایران1396
71دریافت فایل PDF مقالهاثر ضخامت لایه فعال روی چگالی جریان، توان و بازده کوانتوم خروجی در سلول های خورشیدی آلی دو لایه با ساختار ترکیبی P3HT:PCBMکنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی1394
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دما و ناخالصی بر روی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک PEDOT:PSS به عنوان الکترود شفافچهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران1394
73دریافت فایل PDF مقالهسنتز و بررسی اثر زیر لایه بر روی خواص اپتیکی لایه های نازک سولفید سرب PbSچهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نقاط کوانتومی CdSe بر عملکرد دیود نور گسیل آلیچهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران1394
75دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت حسگر رطوبت بر اساس رشد نانو و میکرو میله های ZnO روی تار نوری سونش داده شدهچهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران1394
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر Walk-off در بلورهای AgGaGenSe2(n+1) در ناحیه بینایی فروسرخاولین کنفرانس رشد بلور ایران1393
77دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دما و ناخالصی بر ویژگی های اپتوالکترونیکی PEDOT:PSS به عنوان لایه تزریق کننده حفرهسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
78دریافت فایل PDF مقالهسىتز نانو ذرات اکسید قلع به روش سل- ژل و بررسی خواص اپتیکی آنسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
79دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی مرتبه های مختلف پرتوهای ماتیو و انتشار پرتوی ماتیو-گاوس مرتبه ی صفرسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
80دریافت فایل PDF مقالهاثر مهار کننده، زمان، محیط و آلایش با کبالت روی گاف انرژی نقاط کوانتمی اکسید روی تولید شده با روش شیمیایی مرطوبکنفرانس فیزیک ایران 13881388
81دریافت فایل PDF مقالهبیوسنتز نانوذرات نقره و مطالعه طیف جذب ماوراءبنفش آنکنفرانس فیزیک ایران 13881388
82دریافت فایل PDF مقالهتولید نانوذرات CdS و CdS:Ag به روش شیمیایی و تحقیق خواص نوری، الکتریکی و ساختاری آنهاپنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو1388
83دریافت فایل PDF مقالهمقایسه و بررسی ویژگی های ساختاری و اپتیکی نقاط کوانتومی نیمرسانای CdS:Fe و ZnS:Feپانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1387
84دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوذرات فریت کبالت-روی ابرپارامغناطیس به روش هم رسوبی در دمای اتاق و دماهای بالاتر و بررسی ویژگی های مغناطیسی آنهانهمین کنفرانس ماده چگال 1387
85دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یونهای جایگزین در خواص فیزیکی نانوذرات کلوئیدی نیمرسانای (X= Cu, Co, Mn and Fe) Zn1-yXySهمایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی1388
86دریافت فایل PDF مقالهتولید نانوذرات نیمرسانای CdS:Ag به روش شیمیایی مرطوب و بررسی خواص نوری و الکتریکی آنچهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1386
87دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی گسیل سبز(572nm) سولفید روی با آلاییدن منگنز (Zn1-xSNnx)چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1386
88دریافت فایل PDF مقالهمطالعه لوله های نانویی کربن تولید شده به روش CVD وطیف سنجی پراکندگی رامان آنها در دماهای پاییندوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1384
89دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر غلظت مهار کننده بر روی ویژگی های نوری ذرات نانومتری CdS تولید شده به روش شیمیاییدوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1384

Mohammadhasan Yosefi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتوزیع رودنیز در تیموس، طحال، مغز استخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوشفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1376
2دریافت فایل PDF مقالهکالبد شناسی چشم شتر یک کوهانهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1382
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرک کاروتید خارجی در شتر یک کوهانه و مقایسه آن با نشخوارکنندگان و تک سمیانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1386
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وجود غدد میزراهی خارج لگنی در انتهای دور پنیس شترنر یک کوهانه ایرانیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1389
5دریافت فایل PDF مقالهساختار تشریحی و بافت شناسی غده تیروئید در شتر یک کوهانهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1391
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آناتومیکی انشعابات سرخرگ کاروتید خارجی در گوسفند نزاد سنگسریفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی آناتومیکی رباط های مفصل زانو در شتریک کوهانه ایرانینشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1384
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ریخت شناسی استخوان های اصلی اندام حرکتی سینه ای، در کاراکال (Caracal caracal) و خدنگ (Herpestes edwardsii)فصلنامه محیط زیست جانوری1398
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف پودر گیاه Scandix pecten-veneris L. بر پارامترهای عملکردی، سیستم ایمنی، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
create: 2 June 2019 - view 907

Mohammadhasan Yosefi annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Mohammadhasan Yosefi papers

Support