آقای Mehdi Olomi Bayegi

Mehdi Olomi Bayegi

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184586)

24
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers