آقای دکتر Navid Sahebjamnia

Dr. Navid Sahebjamnia

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت مازندران، ساری، ایران

Researcher ID: (184681)

3
2
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers