خانم Faranak Rasi Pour

Faranak Rasi Pour

عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185441)

7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers