آقای Mohsen Barooni

Mohsen Barooni

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185750)

3
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers