آقای پروفسور Reza Khajouei

Prof. Reza Khajouei

استاد، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184076)

16
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers