آقای دکتر Sirus Zinadini

Dr. Sirus Zinadini

فرد مهم علمی - Researcher ID: (19352)

23
9
40

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers