آقای دکتر valiollah nazari

Dr. valiollah nazari

استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (194409)

21
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers