Alborz

157کنفرانس55ژورنال
26,367سند علمی
24مرکز علمی
28نشست729پژوهشگر
New papers
نقش هوش مصنوعی در فرایند یاددهی - یادگیری دانش آموزان دوره ابتداییبررسی موانع توسعه کشاورزی در روستاهابررسی مقایسه ای سیستم حسابداری ناب و سنتیاهمیت استفاده از برنامه درسی تلفیقی در مدارس ابتداییاقدام پژوهی : چگونه توانستم میزان علاقه و انگیزش دانش آموزانم رابا کمک خلاقیت در کلاس نسبت به دروس خود در دوران پس کرونا افزایش دهم .اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات هیجانی – رفتاری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، مروری نظامدار بر پژوهش های داخلیپیش بینی سلامت روان بر اساس اضطراب ناشی از اپیدمی کرونا ویروسآموزش هوش هیجانی و تاثیر آن بر خودکارآمدی و توانایی مقابله با نگرش های ناکارآمد هنرجویان موسیقیتاثیر پروتکل آموزشی سازگاری اجتماعی بر نشاط اجتماعی، خودنظم جویی تحصیلی و تفکر منطقی نوجوانان دختر دارای وسواس فکری عملیتدوین راهبردهای استراتژیک برای رشد سلامت معنوی در مدرسهاثربخشی درمان متمرکز بر شفقت به خود بر اضطراب و کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به سرطاناثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای هوشیارانه به شیوه گروهی بر شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام. اس.اثربخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطه والد - کودک (CPRT) بر شدت نشانه های اختلال بیش فعالی/کمبود توجه (ADHD)بررسی اهرم مالی در تعدیل ارتباط میان ریسک سقوط قیمت سهام و توانایی مدیرانتاثیر افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهامبررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه میان مسئولیت اجتماعی و عدم تقارن اطلاعاتی
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings