ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Yasin SarveAhrabi

Dr. Yasin SarveAhrabi

Department of Biology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Researcher ID: (233905)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Yasin SarveAhrabi ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"In Vitro Evaluation of Antibacterial and Antifungal Properties of Some New 1, 3, 4-Oxadiazole Derivatives Containing Phenyl Group", Armenian Green Publishing Co., (2020), Vol 6, No 3: 177-192دریافت فایل PDF مقاله
2"In Vitro Evaluation of Antimicrobial Properties of Some New 1, 3, 4-Oxadiazole Derivatives against Acinetobacter baumannii", Armenian Green Publishing Co., (2020), Vol 6, No 1: 37-49دریافت فایل PDF مقاله
3"Detection of Antibacterial Properties of Musca domestica, Drosophila melanogaster, and Sarcophaga nodosa Using Resazurin as A Growth Indicator in Bacterial Cells", Armenian Green Publishing Co., (2020), Vol 6, No 3: 201-209دریافت فایل PDF مقاله
4Sarveahrabi, Y., Souldozi, A., Talebi, R. 2-Substituent Synthesis of 5-3- Methoxyphenyl and 5-4- Methoxyphenyl-1, 3, 4-Oxadiazoles, 2-Yl-Pyridine- 2-Yl-Methanol in Positions of 2 and 3 of 1, 3, 4-Oxadiazoles Containing Halogen and the Evaluation of Their Antibacterial Properties. Navid No, 2020; 22(72): 1-13. doi: 10.22038/nnj.2019.42560.1175
5Sarveahrabi, Y., Shirinbeig, S. One-step Synthesis of Ethyl and Methyl Derivatives of Ylidene-Acetate Bonded at Position 5 of Ring 1,3-Thiazole and Evaluation of Their Antibacterial Activities. Navid No, 2020; 23(73): 66-77. doi: 10.22038/nnj.2020.45706.1197
6Sarve ahrabi Y, Hemmati Eslamlou P. Synthesis and evaluation of the antifungal effects of [5-aryl-[1, 3, 4] oxadiazole-2-yl] phenyl-methanol. Paramedical Sciences and Military Health. 2019; 14 (1) :1-9
7SarveAhrabi Y, Tahaye abadi S. Single-step synthesis of 1,3,4-oxadiazoles containing fluorophenyl ring and evaluation of their antibacterial effect on gram-negative pathogens in vitro. Paramedical Sciences and Military Health. 2020; 14 (4) :1-9

Yasin SarveAhrabi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن اینترلوکین-۲۳ در بیماران قلبی عروقی و مقایسه آن با میزان درگیری عروق کرونربیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح بیان ژن NLRP۳ در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر و مقایسه آن با افراد سالمبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی مشتق جدید از ۱، ۳، -۴اکسادیازول حاوی حلقه متوکسی فنیل بر علیه سلول های سرطانی رده MCF-۷بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی مشتقات جدید دو، سه و چهار جزئی از ۱، ۳، -۴اکسادیازول ها در شرایط برون تنیبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
5دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of IL-۲۳ Gene expression in cardiovascular patients and its comparison with coronary artery diseaseبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
6دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of NLRP۳ gene expression level in patients with coronary artery disease and its comparison with healthy Personsبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
7دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Anti-oxidant and Anti-cancer properties of the new derivative of ۱, ۳, ۴-oxadiazole containing methoxyphenyl ring against MCF-۷ cell lineبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
8دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Antibacterial and Antifungal Activity of New derivatives of two, three and four components of ۱, ۳, ۴-oxadiazolesبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399

Yasin SarveAhrabi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهسنتز مشتقات دو استخلافی 5-3-متوکسی فنیل و 5-4-متوکسی فنیل- 4,3,1-اکسادیازول- 2-ایل-پیریدین- 2-ایل-متانول در موقعیت های 2 و 3 از 4,3,1-اکسادیازول های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن هافصلنامه پزشکی نوید نو1398
2دریافت فایل PDF مقالهسنتز تک مرحله ای مشتقات اتیل و متیل متصل به یلیدن-استات در موقعیت 5 از حلقه 1 و 3-تیازول و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن هافصلنامه پزشکی نوید نو1399
3دریافت فایل PDF مقالهسنتز تک مرحله ای 1،3،4-اکسادیازول های حاوی حلقه فلوروفنیل و بررسی اثر ضد باکتریایی آنها بر روی پاتوژن های گرم منفی در شرایط آزمایشگاهیفصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی1398
4دریافت فایل PDF مقالهسنتز و بررسی اثرات ضد قارچی ترکیب [۵-آریل- [۴,۳,۱] اکسادیازول - ۲ ایل] فنیل- متانولفصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی1398
5دریافت فایل PDF مقالهIn Vitro Evaluation of Antimicrobial Properties of Some New ۱, ۳, ۴-Oxadiazole Derivatives against Acinetobacter baumanniiفصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی1399
6دریافت فایل PDF مقالهIn Vitro Evaluation of Antibacterial and Antifungal Properties of Some New ۱, ۳, ۴-Oxadiazole Derivatives Containing Phenyl Groupفصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی1399
7دریافت فایل PDF مقالهDetection of Antibacterial Properties of Musca domestica, Drosophila melanogaster, and Sarcophaga nodosa Using Resazurin as A Growth Indicator in Bacterial Cellsفصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی1399
8دریافت فایل PDF مقالهIn Vitro Evaluation of Antimicrobial Properties of Some Newly Synthesized S-Triazole Thioglycosidesفصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی1400
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سمیت عصاره های هیدروالکلی گیاه پونه و مرزه تابستانی بر رده‎های سلولی سرطان سینه انسانی ( MCF-۷و MCF-۱۰)فصلنامه پزشکی نوید نو1400
10SarveAhrabi Y, Ahrabi NZ, Souldozi A. Synthesis and Antimicrobial Evaluation of New Series of 1, 3, 4-Oxadiazole Containing Cinnamic Acid Derivatives. Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection. 2021 Mar 30;8(1):11-6.2021
11Ghameshlouei S, Ahrabi NZ, Souldozi A, SarveAhrabi Y. Evaluation of the Antibacterial and Investigation of the Molecular Docking of New Derivatives of 1, 3, 4-Oxadiazole as Inhibitors of Quorum Sensing System in the Human Pathogen Pseudomonas Aeruginosa. Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection. 2021 Mar 30;8(1):27-33.2021
12Akbarnezhad Ghareh Lar S, Zarrabi Ahrabi N, SarveAhrabi Y. In-Vitro Evaluation of Biological Activity of New Series of 1, 3, 4-Oxadiazole Derivatives Against <i>Bap </i>Gene Expression in <i>Acinetobacter bumanni</i> Biofilm, Gene Cell Tissue. 2021 8(3): e111894. doi: 10.5812/gct.111894.2021
13Ghameshlouei S, Zarrabi Ahrabi N, SarveAhrabi Y. In Vitro and In Silico Evaluation of Biological Activity of a New Series of Oxadiazole Compounds Against Esp Gene Expression in Enterococcus faecalis Biofilm, Gene Cell Tissue. 2021 ; 8(2):e112403. doi: 10.5812/gct.112403.2021
14Mohebi far, A., Yazdani, H., Nourian, S., Torabi Godarzi, R., Sarveahrabi, Y. Cytotoxicity of Hydroalcoholic Extracts of Mentha pulegium L. and Satureja hortensis L. on Human Breast Cancer Cell Lines (MCF-7 and MCF-10). Navid No, 2021; 24(77): 50-58. doi: 10.22038/nnj.2021.54085.1251 2021
create: 17 January 2021 - view 370

Yasin SarveAhrabi annual papers published chart

Contact informations

Country: ایران Province: تهران City: تهران
Address:

Share

Top Keywords in Yasin SarveAhrabi papers

Support