آقای دکتر Mojtaba Ahmadabadi

Dr. Mojtaba Ahmadabadi

قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (234101)

27
2
1
3
17
4
30
1
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب آموزش نرم افزار MATLAB ویژه مهندسین (ناقوس) - 1388 - Persian

Teaching Experience

Education

 • پسا دکتری Post Doctor of Business Administration(Post DBA) موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان1400-1400
 • دکتری تخصصی Doctor of Business Administration(DBA) Civil & Structure موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان1397-1398
 • کارشناسی ارشد عمران-‌‌ژئوتکنیک Kharazmi University1385-1388

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت انبوه سازی توسعه عمران پاسارگاد باستان (پایه یک انبوه سازی و پایه یک اجرا) (1388-1400)
 • سابقه کار صنعتی در ناظر عالی شهرداری شیراز (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس مرکز پژو هش های علمی و کاربردی دانشگاه باهنر شیراز ۸۸-۹۰ (1388-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر دوازدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی استان فارس در دانشگاه باهنر شیراز (1388-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی هنر شیراز (1390-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی هنر شیراز (1395-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته انظباطی موسسه آموزش عالی هنر شیراز (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی هنر شیراز (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در قائم مقام موسسه آموزش عالی هنر شیراز (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات نظارت بر تایید اعضای هیات علمی و کارکنان موسسه آموزش عالی هنر شیراز (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات ر‌ئیسه موسسه آموزش عالی هنر شیراز (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی هنر شیراز (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس موسسه آموزش عالی هنر شیراز (1388-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان (1388-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان (1388-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد سپیدان (1388-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه شهید باهنر شیراز (1388-1394)

جوایز و افتخارات

 • عضو بنیاد ملی نخبگان ایران (1388)
 • عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران ایران (1388)
 • عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو ایران (1388)
 • فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد (1388)

Workshops

 • سیستم مدیریتی یکپارچهISO 14001:2015 - EIQM Certification Services (1399)
 • سیستم مدیریت یکپارچه ISO 45001:2018 - EIQM Certification Services (1399)
 • سیستم مدیریت پروژه ها ISO 21500:2012 - EIQM Certification Services (1399)
 • سیستم مدیریت کیفیت پروژه ها ISO 10006:2017 - EIQM Certification Services (1399)
 • استاندارد مسئولیت اجتماعی ISO 26000 - EIQM Certification Services (1399)
 • سیستم مدیریت یکپارچه IMS - EIQM Certification Services (1399)
 • سیستم ایمنی شغلی ، سلامت و محیط زیست HSE-MS - EIQM Certification Services (1399)
 • مدیریت منابع انسانی HRM:Human Resource Management - EIQM Certification Services (1399)
 • نظام آراستگی محیط کار5S:Workplace organization method - EIQM Certification Services (1399)
 • برنامه ریزی منابع سازمانی ERP:Enterprise Resource Planning - EIQM Certification Services (1399)
 • مدل تعالی سازمانی EFQM Excellence Model:European Foundation for Quality Management - EIQM Certification Services (1399)
 • مدیریت ارتباط با مشتری CRM:Customer Relationship Management ISO 9001:2015 - EIQM Certification Services (1399)
 • سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان ISO 10004:2018 Requirements - EIQM Certification Services (1399)
 • سیستم هزینه های کیفیت COQ Costs Of Quality - EIQM Certification Services (1399)
 • سیستم مدیریت مراکز آموزشی ISO 21001:2018 - EIQM Certification Services (1399)
 • سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 - EIQM Certification Services (1399)
 • دوره آموزشي مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1399)
 • دوره آموزشي روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1397)
 • دوره آموزشي روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1397)
 • دوره آموزشي آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1397)
 • دوره آموزشي اجرای ساختمانهای بتنی - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1397)
 • دوره آموزشي نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1397)
 • دوره آموزشي بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1397)
 • دوره آموزشي اجرای ساختمانهای فولادی - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1397)
 • سمينار دوره آموزشی تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1397)
 • سمينار دوره آموزشی بتن، تولید و کنترل کیفیت - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1397)
 • سمينار الزامات ایمنی کار در ساختمان سازی - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1394)
 • دوره آموزشي آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1390)
 • دوره آموزشي نظارت بر اجرای ساختمانهای بتن آرمه - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1389)
 • دوره آموزشي آشنایی با مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازهای نگهبان - سازمان نظام مهندسی استان فارس (1389)

Other

 • انجام طرحهای پژوهشی برآورد مقاومت اصطکاکی جداره شمع ها با استفاده از روش تحلیلی شعاعی
 • انجام طرحهای پژوهشی بهینه یابی مکان قرار گیری میله مهار ها در سپر های ساحلی در شرایط لرزه ای
 • انجام طرحهای پژوهشی بررسی اثر انفجار بر روی سازه های مدفون در زمین
 • انجام طرحهای پژوهشی بررسی فنی و نظارت بر طرح آزمایشگاه هیدرو فیزیک