اکرم اسفندیاری

دانشگاه فنی حرفه ای ، تهران

Researcher ID: (270671)

10
4
1

Conference Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در (1399-تاکنون)