آقای دکتر احمد جعفرزاده افشاری

استادیار دانشگاه مهرالبرز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (286046)

42
6
1
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Books

  • کتاب آموزش کاربردی تحلیل آماری در SPSS همراه با مثا‏ل‏های جامع (هاوژین) - 1394 - Persian

Teaching Experience

Education