آقای دکتر Abdolhamid Safaei Ghadikolaei

Dr. Abdolhamid Safaei Ghadikolaei

هیئت علمی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203980)

140
33
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Education