آقای دکتر یاسر رضائی پیته نوئی

استادیار حسلبداری دانشگاه گیلان

Researcher ID: (292037)

59
32
1

Conference Papers

Journal Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیئت علمی حسابداری دانشگاه گیلان (97-تاکنون)