آقای دکتر amirali farhang

Dr. amirali farhang

استادیار

Researcher ID: (292857)

7
16
1
1

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی (1389-تاکنون)