آقای دکتر Akbar Shayan seresht

Dr. Akbar Shayan seresht

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306741)

5
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers