آقای دکتر Hadi Salehi

Dr. Hadi Salehi

دپارتمان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307601)

25
31
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers