آقای دکتر Omid Tabatabaei

Dr. Omid Tabatabaei

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (276044)

39
29
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers