خانم دکتر Farideh khalajAbadi Farahani

Dr. Farideh khalajAbadi Farahani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319403)

6
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers