آقای دکتر Qasim Pur Hassan

Dr. Qasim Pur Hassan

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347010)

34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers