خانم Maryam Jafari

Maryam Jafari

کارشناسی ارشد زبانشناسی

Researcher ID: (353380)

2
1
1

Education

  • کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی پیام نور یزد مهریز1396-1400

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس زبان انگلیسی (1393-1401)