آقای دکتر Payam Moradpour

Dr. Payam Moradpour

استادیار، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (353471)

15
17
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers