آقای دکتر Mohammad Razavirad

Dr. Mohammad Razavirad

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (358855)

1
12
1
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

  • رضوی راد، محمد، صابرنژاد علویان، علی، «نقش دبیرکل سازمان ملل متحد در تحقق و حفظ صلح بین‌المللی (مطالعه موردی جنگ عراق و ایران)»، همایش انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (1396)

Journal Papers

Books

  • کتاب حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در نظام حقوقی بین المللی (انتشارات مجد) - 1402 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر (1402-تاکنون)