آقای دکتر Hadi Zayyani

Dr. Hadi Zayyani

دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361105)

16
6
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers