آقای دکتر Mehdi Bekrani

Dr. Mehdi Bekrani

دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361327)

22
15
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers