آقای دکتر Roozbeh Rajabi

Dr. Roozbeh Rajabi

دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361354)

15
2
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers