آقای دکتر Majid Sameti

Dr. Majid Sameti

استاد دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372460)

15
59
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers