آقای دکتر Mohammadmahdi Taheri

Dr. Mohammadmahdi Taheri

دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

Researcher ID: (373446)

9
1
1
1

ISI Papers

  •  Mohammad Mehdi Taheri, "Provide an integer linear programming model (For optimal allocation of teacher, class, student by considering a completely different planning method)", VOL 08, ISSUE 02, 2021,780-791

Conference Papers

Books

  • پایان نامه ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح برای تخصیص بهینه استاد، کلاس ، دانشجو در یک سیستم آموزشی با درنظر گرفتن روش برنامه ریزی کاملا متفاوت (پیدار) - 1399 - Persian

Education

Other

  • گذراندن مقطع کارشناسی در مدت 6 ترم و کسب 41 نمره 20 با معدل کل 19/33
  • ورود بدون کنکور به مقطع دکترای تخصصی بعنوان استعداد درخشان
  • کسب ۴۶ نمره 20 از دروس دانشگاهی