خانم دکتر Fahimeh Zarezadeh

Dr. Fahimeh Zarezadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375389)

9
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers