آقای دکتر Mansour Nejati Jahromi

Dr. Mansour Nejati Jahromi

دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375681)

23
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers