فصلنامه مطالعات جنگ

War Studies Quarterly

هدف از انتشار فصلنامه مطالعات جنگ توسعه و ترویج دانش، علوم، فنون، تاکتیک ها و تکنیک‌های کلاسیک و نوین نظامی، قوانین، فلسفه، اخلاق، روانشناسی، تاریخ، اقتصاد و جامعه شناسی جنگ؛ در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی فرماندهان، مدیران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی می باشد. انتشار این فصلنامه به استناد مجوز شماره ۸۶۰۸۱ مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

هدف عمده نشریه مطالعات جنگ فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی در بخش‌های مختلف دفاعی و نظامی به‌منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با جنگ می‌باشد. ازاین‌رو، امید است که این نشریه وضعیت پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و برآوردهای مختلف در خصوص آینده را که توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بصورت مستمر صورت می‌گیرد، بهبود بخشیده، راه‌حل‌ها و راه­کارهایی برای مسائل نظری و عملی پیش‌روی فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی و عملیاتی ارائه نماید. به منظور نیل به این هدف، فصلنامه مطالعات جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا پژوهشگران را تشویق می‌نماید که مقالات معتبر و چاپ‌نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. این نشریه مقالات در حوزه‌های ذیل را به چاپ می‌رساند:

تاکتیک ها و تکنیک های کلاسیک و نوین نظامی
قوانین جنگ
فلسفه جنگ
اخلاق جنگ
روانشناسی جنگ
تاریخ نظامی
اقتصاد جنگ
جامعه شناسی جنگ

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات