آقای دکتر Bahram Sadeghpour Gildeh

Dr. Bahram Sadeghpour Gildeh

Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379669)

15
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers