آقای Mahdi Azizzadeh

Mahdi Azizzadeh

دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه فرهنگیان

Researcher ID: (404661)

9
1
1
5
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی (1400-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دبیر بخش مشاوره و روانشناسی نشریه علمی تخصصی بلور دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی (1400-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دبیر بخش تربیتی نشریه علمی دانشجویی آفتاب دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان (1401-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دبیر شورای صنفی پردیس علامه امینی تبریز (1401-1402)
  • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر نشریه علمی دانشجویی نسیم سلامت دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی (1402-تاکنون)