Kimia Sadat Tabibzadeh

Kimia Sadat Tabibzadeh

Researcher ID: (446891)

20
12
5
1

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب کتابچه معماری و شهرسازی سنتی ایران (تهران: اول و آخر) - 1402 - Persian
  • کتاب زیبایی شناسی و تکنولوژی در ساختمان (قزوین: جهاد دانشگاهی) - 1401 - Persian
  • کتاب معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها (تهران: فکر نو) - 1401 - Persian
  • کتاب تأثیر اعتقادات دینی در معماری یهودی (تهران: اول و آخر) - 1400 - Persian
  • کتاب تأثیر اعتقادات دینی در معماری زرتشتی (تهران: طحان گستر) - 1400 - Persian

جوایز و افتخارات

  • رتبه تقدیر ویژه کتاب معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها در ششمین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی (1402)