خانم دکتر Tahereh Nasr

Dr. Tahereh Nasr

دانشیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178185)

109
42
11
3
16
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

 •  Nasr, Tahereh, 2016, Criteria for Housing Design with Emphasis on Comparison between Traditional and Today Contemporary Iranian Architecture, Journal of Sustainable Development; Vol. 9, No. 6; 2016, ISSN 1913-9063 E-ISSN 1913-9071, Published by Canadian Center of Science and Education, pp 182-193.
 •  Nasr, Tahereh, 2016, A Comparative Study of How to Renovate Historical Fabrics in the UK, France, the USA and Iran (Shiraz), Journal of Sustainable Development; Vol. 9, No. 6; 2016, ISSN 1913-9063 E-ISSN 1913-9071, Published by Canadian Center of Science and Education, pp 168-181.
 •  Elmira Ozlati, Tahereh Nasr, 2015, “Regeneration of Historic Fabrics with the Approach of Mental Image and Memory of Places (Case Study: Shiraz Historic Pathway “Khaneghah Ahmadi”), European Online Journal of Natural and Social Sciences, vol.3, No.3 Special Issue on New Trends in Architecture, Civil Engineering, and Urban Studies, ISSN 1805-3602, P
 •  Elmira Ozlati, Tahereh Nasr, 2016, “Regeneration of Urban Identity Components in Revitalization of Historical Fabrics (Case Study: Shiraz Historic Pathway “Khaneghah Ahmadi”)”, Mitteilungen Saechsischer Entomologen (MSE), volume 119, ISSN: 1866-6957, PP 280-295 (IF: 1.72), James Publications, Germany.
 •  Elmira Ozlati, Tahereh Nasr, “The Study of Components Giving the Historic Fabric Identity (Case Study: Shiraz Historic Fabric)”, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) (Thomson Reuters ISI indexed), volume 5, Special 7, 2015, pp 322-330, ISSN: 2090-4274, IF: 1.72, Egypt.
 •  Tahereh Nasr, Amin Rismani,“Physical Components of Persian Architecture” in Analysis of the Achaemenian Governments' Ideas. Advances in Environmental Biology, 9(2) January 2015, Jordan. Pages: 381-386 (ISSN: 1998-1066 ONLINE)(ISSN 1995-0756 PRINTED)(IF 2015: 0.676)

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب کیفیت مسکن و سلامت روان ساکنان (انتشارات نامه پارسی، شورای اسلامی شهر شیراز و شهرداری شیراز) - 1401 - Persian
 • کتاب ارزش‌های اخلاقی در شهرسازی و معماری (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، نشر علمی) - 1401 - Persian
 • طرح پژوهشی تبیین شیوه های مؤثر پدافند غیرعامل در شهرسازی و معماری با تأکید بر شهر شیراز (دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس) - 1396 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی مؤلفه های مؤثر در شکل شهر؛ موردکاوی: بررسی چهره شهر جدید صدرا (شهرداری شهر جدید صدرا) - 1396 - Persian
 • طرح پژوهشی سنجش «پدافند غیرعامل» در معماری بناها و فضاهای عمومی شهر جدید صدرا (شهرداری شهر جدید صدرا) - 1396 - Persian
 • کتاب هویت کالبدی شهر؛ مفاهیم و نظریات (موردکاوی: شهرهای شیراز، اصفهان، یزد و بوشهر) (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران) - 1395 - Persian
 • کتاب تجلّی حکمت در باغ ایرانی (نوید، شیراز) - 1394 - Persian
 • طرح پژوهشی گونه شناسی معماری مساجد معاصر شیراز- بررسی عناصر معماری و آرایه ها- (معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز) - 1388 - Persian
 • کتاب جستاری در شهرسازی و معماری زندیه (نوید، شیراز) - 1387 - Persian
 • کتاب از هنر و هنر اسلامی (نوید، شیراز) - 1386 - Persian
 • کتاب معماری و شهرسازی شیراز در دوره پهلوی (انتشارات روزنه کار، تهران) - 1383 - Persian

Teaching Experience

 • دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز(1382-تاکنون )

سوابق شغلی و تخصصی

 • رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (1396-1399)
 • رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (1401-تاکنون)
 • نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (1396-1399)

جوایز و افتخارات

 • تقدیر از سوی استاندار فارس، برای فعالیت در حفاظت از بافت های تاریخی (1402)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس (1401)
 • تقدیر از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای مدیریت کمیته تدوین تخصصی «بازرسی و تعمیر و نگهداری ساختمان» مطابق با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان (1399)
 • برنده رتبه ویژه در پنجمین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی برای کتاب «هویت کالبدی شهر، مفاهیم و نظریات»، انجمن مفاخر معماری ایران (1398)
 • پژوهشگر تقدیر شده از سوی ریاست مرکز تحقیقات نیروی انتظامی استان فارس (1398)
 • فعال و پیشرو در زمینه مدیریت مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف انرژی و همچنین تقویت و ترویج فرهنگ مصرف بهینه و بهبود کارآمدی انرژی در کشور، تقدیر از سوی کمیته ملی انرژی ایران و با همکاری شورای جهانی انرژی (1397)
 • برنده دومین دوره جایزه ملی دادمان، به عنوان چهره ماندگار و بانوی موفق حوزه معماری و شهرسازی کشور، وزارت راه و شهرسازی (1396)
 • مؤلف کتاب برتر معماری و شهرسازی در پنجمین جشنواره ملی فرهیختگان (کتاب هویت کالبدی شهر)، تقدیر از سوی ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی (1396)
 • پژوهشگر تقدیر شده از سوی ریاست مرکز تحقیقات نیروی انتظامی استان فارس (1396)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس (1395)
 • مهندس برگزیده شیراز، شورای اسلامی شهر شیراز (1394)
 • پژوهشگر برتر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (1392)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک کشور (1391)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک کشور (1389)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک کشور (1388)
 • مهندس برگزیده استان فارس در شاخه آموزش و پژوهش، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس (1386)