آقای Iman Mesbah

Iman Mesbah

کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (450538)

3
11
1
2
2
2

Journal Papers

Books

  • کتاب تکنیک ها و مهارتهای پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی (ارشدان) - 1399 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در فرهنگی (1386-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در استاد مدعو دانشگاه محقق اردبیلی (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • معلم نمونه استانی (1399)
  • معلم نمونه (1398)