آقای دکتر Ali Rezaiisharif

Dr. Ali Rezaiisharif

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186055)

124
74
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers