خانم دکتر Akram Alizadeh

Dr. Akram Alizadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (451575)

19
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers