مسئولیت مدنی بیمه گذار دراعلام میزان ارزش واقعی مورد بیمه و تاثیر آن در پرداخت خسارت

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 930

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF03_003

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1399

Abstract:

از دیر باز تا کنون بشر در فکر این بوده که از ریسک جلوگیری نماید و امور خود را با خیال راحت و آرامش انجام دهد، از اینرو نهاد حقوقی بنام بیمه ایجاد شد تا در امور روز مره برای مثال بروز خسارات با اموال بتوانند عکس العمل مناسب را انجام داده،بیمه این ریسک را می پذیرد، در صورت بروز حادثه برای کالا و اموال تاجر، خسارات وارد را جبران نمایند . در ابتدای این امرباید لیستی از اموال و دارایی های شخص (بیمه گذار) و میزان ارزش آنها تعیین شده و در اختیار بیمه گر قرار گیرد تا متناسب باارزش اموال درصد هزیمه حق بیمه را محاسبه نماید ، اگر بیمه گر خود مبادرت به جمع اوری لیست ارزش اموال نماید زمان وهزینه زیادی بر بیمه گذار متحمل خواهد شد از این رو بیمه گر مسئولیت معرفی و لیست ارزش اموال بیمه گذار را به خود اومحول کرده تا در کمترین زمان صورت گیرد، بیمه گذار باید در کمال صداقت کلیه اموال و ارزش واقعی آنها را در اختیار بیمه گرقراردهد چرا که امکان دارد ارزش اموال خیلی بالا باشد و بیمه گذار برای پرداخت حق بیمه کمتر ارزش واقعی آنها را اعلام ننمایدو در صورت وقوع حادثه احتمالی بیمه گر با توجه به ارزش اعلامی بیمه گذار مبادرت به پرداخت خسارت می نماید. با برسی ومطالعه موارد فوق باید دید 1 - مسئول جبران خسارت عدم صحت اعلامات هر یک از طرفین قرارداد بیمه کیست 2 - آیا بیمه گرمیتواند در صورت آگاهی از عدم صحت موارد اعلامی از ادامه تعهد بیمه گری سر باز زند این مقاله در صدد آن است که تا حدامکان پاسخی مناسب در حد توان برای این سوالات ارائه نماید.

Keywords:

مسئولیت مدنی , جبران خسارت , تاثیر بیمه براقتصاد , اعلام درست ارزش اموال , پرداخت خسارات بیمه ای

Authors

علیرضا حسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، گروه حقوق ، دامغان ، ایران

محمدمهدی علی نژاددارسرا

پژوهشگر و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

علی شاه میرزالو

پژوهشگر و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان