آقای دکتر Afshin Jafari

Dr. Afshin Jafari

دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (469781)

26
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers