آقای مهندس Daniyal Nikzad

Engineer Daniyal Nikzad

Researcher ID: (477166)

1
2
3
1
4
2
2
1

Genetics and animal breeding

ISI Papers

 •  Dniyal nikzad , melina tayeb pakrah;relationship between the adult horse skeletal muscle sodium channel gene and hyperkalemic periodic paralysis in quarter horses

Researchs

 • بررسی پلی مورفیسم ژن TNF-alpha و تاثیر آن در دنبه و چربی در گوسفندان نژاد رومانوف ، قزل و ماکویی (1401)
 • بررسی ژن های موثر بر صفات اقتصادی گاو های نژاد هلشتاین (1400)

Books

 • طرح پژوهشی بررسی پلی مورفیسم ژن PPP2CA و تأثیر آن بر گوسفندان قزل ، رومانوف و ماکویی (دانشگاه ارومیّه) - 1402 - Persian
 • کتاب ژنتیک در اصلاح نژاد دام - 1402 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی پلی‌مورفیسم ژن‌های Sar1b و Bmp4 در گوسفندان نژاد قزل - 1402 - Persian

Education

 • کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور Urmia University1399-1402

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارزیاب تیپ‌های ژنتیکی فارم گاو شیری دانشگاه تهران در پاکدشت (1400-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو انجمن علوم دامی ایران (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس ژنتیک مجله درنا دانشگاه ارومیه (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کادر اجرائی دومین کنگره بین المللی گاو شیری در دانشگاه ساری (1403-تاکنون)

Workshops

 • تغذیه گاو شیری و اصلاح نژاد گاو های گوشتی و شیری و گوسفند - جهاد کشاورزی
 • تغذیه و مامایی اسب - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران