آقای دکتر Mostafa Ahmadvand

Dr. Mostafa Ahmadvand

استاد دانشگاه یاسوج گروه ترویج و توسعه روستایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478890)

8
60
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers