آقای دکتر Abbas Loghman

Dr. Abbas Loghman

استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487622)

29
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers