آقای دکتر Alireza Eydi

Dr. Alireza Eydi

دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (501432)

34
19
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers