آقای دکتر Mehdi Abbaszadeh

Dr. Mehdi Abbaszadeh

دانشجوی دکترای تخصصی

Researcher ID: (52205)

5
2
1
1
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Education

جوایز و افتخارات

  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

Workshops

  • Management techniques and accounting course certificate - Anccp Academy/ representative in Iran (2017)
  • Certificate of international tourism, geography and sustainable environment course - oxford cert universal academy (2016)
  • ISO 9001-2008 quality management system course - VNZ Quality Services Pvt. Ltd (VNZMS) New Zealand (2008)
  • HSE Certificate (Safety, Health and Environment Management System) - VNZ Quality Services Pvt. Ltd (VNZMS) New Zealand (2008)