خانم دکتر Hoda Moradi

Dr. Hoda Moradi

دکتری تحقیق در عملیات

Researcher ID: (117435)

6
5
3
6
2
1
7

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  Moradi, H., Rabbani, M., Babaei Meybodi, H., and M. T. Honari. “Development of a Hybrid Model for Sustainable Supply Chain Evaluation with Dynamic Network Data Envelopment Analysis Approach”. (2021). Iranian Journal of Operations Research. Vol 12, No 2: 1-13
 •  Moradi, H., Rabbani, M., Babaei Meybodi, H., and M. T. Honari. “Sustainable Supplier Selection: A New Integrated Approach of Fuzzy Interpretive Structural Modeling and Dynamic Network Data Envelopment Analysis”. (2021). Iranian Journal of Operations Research. Vol 12, No 2:14-36
 •  Moradi, H., Rabbani, M., Babaei Meybodi, H., and M. T. Honari. “Development of a Range-Adjusted Measure-Based Common Set of Weights for Dynamic Network Data Envelopment Analysis Using a Multi-Objective Fractional Programming Approach”. (2022). Journal of Industrial Engineering and Management Studies. Vol 9, No 2:13-32
 •  Hoda Moradi, Hamid Babaei Meybodi, Mozhde Rabbani. “Novel approaches for determining exogenous weights in dynamic network DEA”. (2024). Iranian Journal of Management Studies. Vol 17, No 1 :259-275.
 •  Moradi, H., and Babaei Meybodi, H. “A Systematic Review and Bibliometric Analysis of the Scientific Literature on DEA models under the Common Set of Weights”. (2023). Iranian Journal of Operations Research. Vol 14, No 1 :49-79
 •  Alirezaei, A. and Moradi, H. “Structural modeling of the impact of supply chain complexity on competitiveness performance: A case study of Iran Khodro Company”. (2023). Iranian Journal of Operations Research.Vol 14, No 1:133-148
 •  Moradi, H., Abbaszadeh, M."A Decision-Making Model for Supplier Selection Based on Data Envelopment Analysis".Iranian Journal of Operations Research

Conference Papers

Books

 • کتاب برنامه‌ریزی غیرخطی (انتشارات دانشگاه میبد) - 1399 - Persian
 • کتاب تحقیق در عملیات 1 با زبان ساده و شیرین (انتشارات ترمه) - 1394 - Persian
 • کتاب حل المسائل تحقیق در عملیات همراه با تمرینات اضافی (انتشارات ترمه) - 1394 - Persian

جوایز و افتخارات

 • داور مجله Operational Research Society (2024)
 • داور مجله Energy Research & Social Science (2024)
 • داور مجله Cleaner Production (2023)
 • عضو پیوسته کمیته علمی و داوری در کنفرانس های بین المللی شرکت آروین همایش (1402)
 • پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی دکتری تخصصی (1396)
 • دارای گواهینامه ثبت اختراع به شماره 99808

Workshops

 • EFQMs self-assessment training course - BUSINESS TRANSFORMATION INTL (BTI) (2011)
 • EFQM assessor training courses - BUSINESS TRANSFORMATION INTL (BTI) (2011)