آقای دکتر hadi siasar

Dr. hadi siasar

هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (64208)

15
9
3
3
2

Faculty of Payam Noor University

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب آبهای زیر زمینی (انتشارات دانشگاه پیام نور) - 1400 - Persian
  • کتاب اثرات بیوتکنیکی و زیست محیطی بر تثبیت سواحل رودخانه ها (انتشارات موجک) - 1395 - Persian
  • کتاب مکانیک سیالات وهیدرولیک (دانشگاه پیام نور) - 1391 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در ریاست دانشگاه پیام نور ایرانشهر (1386-1395)
  • سابقه کار دانشگاهی در ریاست دانشگاه پیام نور زابل (1395-1401)