خانم دکتر Masoumeh Ayashm

Dr. Masoumeh Ayashm

استادیار شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

Researcher ID: (76052)

8
9
1
3

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب کتاب کلان روندها و شهر معاصر ایرانی (جهاد دانشگاهی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز) - 1400 - Persian

Teaching Experience

Education